Dasar EKSA PPD Jempol dan Jelebu

windows_7_original-wide7

 

Kami warga PPD Jempol dan Jelebu;

“Komited dalam mengamalkan EKSA dengan mengwujudkan persekitaran kerja yang bersih, sistematik, kondusif dan kontemporari bagi melahirkan budaya kerja yang berkualiti berteraskan muafakat untuk mencapai kecemerlangan dalam pengurusan organisasi.”